Băng keo 3M- Cắt băng keo

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

BĂNG KEO ĐIỆN

Giá: VNĐ / CUỘN
Số lượng:

Băng keo 2 mặt Scotch 200-6mmx10yds

Giá: VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt Scotch 200-12mmx10yds

Giá: VNĐ / cuộn
Số lượng:

Keo siêu dính Scotch AD113

Giá: VNĐ / Vỉ
Số lượng:

Cuộn băng cảnh báo

Giá: VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo si 5cm

Giá: 9.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Keo Sữa H11 Horse

Giá: 15.000 VNĐ / Chai
Số lượng:

Băng keo xốp 2 mặt đen 2,4cm

Giá: VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 0,5cm

Giá: 1.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 1cm

Giá: 2.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 1,2cm

Giá: 2.500 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo văn phòng

Giá: 2.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 24mm

Giá: 4.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 16mm

Giá: 3.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo giấy 5cm

Giá: 10.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo giấy 24mm

Giá: 5.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Cắt băng keo MoTex

Giá: VNĐ / Cái
Số lượng:

Băng keo 3M 600 3/4

Giá: VNĐ / Cuộn
Số lượng:
Trước
1 2 3 Sau