Giấy decal - Giấy Tomy

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Giấy niêm phong, giấy pelure

Giá: 15.000 VNĐ / xấp/100 tờ
Số lượng:

Tem dán giá 1 dòng

Giá: 25.000 VNĐ / Cây
Số lượng:

Decal trong- decal in màu

Giá: 2.000 VNĐ / Tờ
Số lượng:

Nhãn dán có lớp keo tự dính Tomy A4 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 143 145

Giá: VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Giấy decal màu đỏ

Giá: 2.000 VNĐ / tờ
Số lượng:

Giấy decal màu vàng

Giá: 2.000 VNĐ / tờ
Số lượng:

Giấy decal màu cam

Giá: 2.000 VNĐ / tờ
Số lượng:

Giấy decal màu xanh

Giá: 2.000 VNĐ / tờ
Số lượng:

Kích thước giấy dán nhãn Tomy

Giá: 7.500 VNĐ / xấp 10 tờ
Số lượng:

Giấy decal A4 đế xanh

Giá: VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Giấy decal A4 đế vàng

Giá: VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Giấy decal da bò

Giá: VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Nhãn Tomy 116

Giá: 7.500 VNĐ / 
Số lượng:

Giấy decal bể

Giá: 15.000 VNĐ / tở
Số lượng:

Giấy tomy 114

Giá: 7.500 VNĐ / xấp 10 tờ
Số lượng:

Giấy tomy 112

Giá: 7.500 VNĐ / xấp 10 tờ
Số lượng:

Giấy tomy 115

Giá: 7.500 VNĐ / xấp
Số lượng:

Giấy nhãn decal có mũi tên

Giá: 7.000 VNĐ / xấp
Số lượng:
Trước
1 2 3 Sau