Kim bấm - Kim kẹp

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Kim bấm số 3 Max No.3 -1M(24/6)

Giá: VNĐ / Hộp
Số lượng:

Hộp đựng kim kẹp

Giá: VNĐ / Cái
Số lượng:

Kim bấm Max No 10-1M Fine

Giá: VNĐ / hộp
Số lượng:

Đinh ghim Deli 0022

Giá: 10.000 VNĐ / hộp
Số lượng:

Đinh ghim Deli 0023

Giá: 10.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Ghim kẹp màu Toàn Phát

Giá: VNĐ / Bịch
Số lượng:

Kẹp 41mm màu 8552 A

Giá: 55.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kẹp 32 mm màu 8553

Giá: 40.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kẹp 19mm màu 8555A

Giá: 30.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kẹp 15mm màu Deli 8556A

Giá: 35.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kim bấm 26/6

Giá: VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kim bấm gỗ 16/6

Giá: VNĐ / Hộp
Số lượng:

Kim bấm gỗ

Giá: 27.000 VNĐ / Hộp
Số lượng:

Paper Fastener Suremark SQ-9080W

Giá: 20.000 VNĐ / Hộp 50 cái
Số lượng:

Premium Paper Fastener SQ-9088

Giá: 14.000 VNĐ / vỉ 5 cái
Số lượng:

Paper Fastener Suremark SQ-9080C

Giá: 20.000 VNĐ / Hộp 50 cái
Số lượng:

Kim kẹp giấy C62

Giá: 3.500 VNĐ / hộp 100
Số lượng:

Kim kẹp giấy C32

Giá: 4.000 VNĐ / Hộp 100
Số lượng:
Trước
1 2 3 Sau