Notice: Undefined index: dat_meta_description in /home/trungt16/public_html/vn/detail.php on line 70

Notice: Undefined index: dat_tag in /home/trungt16/public_html/vn/detail.php on line 73
Phương thước vận chuyển

Phương thước vận chuyển

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Phương thước vận chuyển

Phương thức 1:

           Quý khách đến cửa hàng Tân Tiến của chúng tôi để trực tiếp lấy hàng. Quý khách có thể yêu cầu test hàng ngay tại cửa hàng.

Phương thức 2:

           Bộ phận giao nhận sẽ giao hàng tận nơi quý khách yêu cầu.

Phương thức 3:

           Giao hàng qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh, gửi bảo đảm (nếu địa điểm nhận hàng của quý khách ở xa cửa hàng chúng tôi).